Gesprekstafel: Graafschade voorkomen en Bodemverontreiniging

Deze sessie gaat over het graven van sleuven en alle maatregelen die daar bij komen kijken. In een gesprekstafel met deskundigen en betrokken partijen wordt gesproken over het werken met de CROW publicaties 400 en 500.Hierin zijn richtlijnen opgenomen voor het voorkomen van graafschade en het graven in (verontreinigde) bodem. Een lastige materie waar opdrachtgevers en aannemers zich aan moeten houden bij het werken aan OVL installaties. Gastheer aan tafel is Robbert Dijkema, bedrijfsleider en adviseur bij Montad advies en voorzitter van het OVLNL netwerk Kennis.

  • Robbert Dijkema
    Robbert Dijkema

    Montad Advies

Locatie: Gesprekstafel OVLNL (2.14)
Datum: 02/06/2022
Begin: 14:00
Einde: 14:45
  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.