Schetsen met licht

Dr. ir. Philip Ross heeft een achtergrond als Industrieel ontwerper en Onderzoeker en is professioneel lichtontwerper. Centraal in zijn werk staat het samenspel vanmensen en hun omgeving en technologie. Hij beschrijft zijn werk als Transformal Lighting Design en heeft de overtuiging dat Smart Lighting meerwaarde moet hebben en een positieve sociale impact kan geven. Philp Ross presenteert zijn visie en de tool die in combinatie met Smart Lighting armaturen het mogelijk maakt op eenvoudige wijze te schetsen met licht en zo eigen lichtbeelden kan creëren. Hij zet zijn tool onder andere in bij participatie trajecten in de woonomgeving.

  • Dr. ir. Philip Ross
    Dr. ir. Philip Ross

    Studio Philip Ross

Locatie: Lezingenzaal 2
Datum: 02/06/2022
Begin: 11:30
Einde: 12:00
  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.