Omgevingswet, zonering en de NSVV Richtlijn Lichthinder

De Omgevingswet gaat per 1 januari 2023 hopelijk echt van start. Hoe staat lichthinder in de nieuwe wetgeving? En staat donkerte er ook in als belangrijke waarde in je omgeving? Een gemeente kan aan de slag met alle lichtbronnen op haar grondgebied. De Richtlijn Lichthinder biedt gemeenten houvast. Maar in welke zone bevindt de gehinderde zich eigenlijk? En hoe bescherm je een donker gebied? Graag spreken we met u over uw ervaringen met het werken met de Richtlijn Lichthinder, het opnemen van licht/donkerte in gemeentelijke plannen en het in kaart brengen van zones E0 tot en met E4.

Deze interactieve sessie is o.a. interessant voor OVL beheerders, medewerkers van omgevingsdiensten, etc.

 • Jaklien Vlasblom
  Jaklien Vlasblom

  Licht en Donker Advies / NSVV

 • Rien Huibrechtse
  Rien Huibrechtse

  DCMR (Milieudienst Rijnmond) / NSVV

Locatie: Lezingenzaal 1
Datum: 02/06/2022
Begin: 13:45
Einde: 14:15
 • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

 • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

 • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

 • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.