Techniek en OVL

Arthur Klink - voorzitter OVLNL

Er is veel mogelijk door toepassing van nieuwe technieken. Denk aan het op afstand besturen en monitoren van lichtmasten en het aansturen van verlichting op basis van data uit verkeersystemen. En we integreren nu en in de toekomst steeds vaker andere toepassingen zoals meten van luchtkwaliteit, snelheid, geluid etc.. Ook het kiezen van een armatuur is complexer door de veelheid aan mogelijkheden die led techniek biedt.

Achter al deze toepassingen zit een wereld van techniek en regelgeving. Het is interessant maar ook belangrijk dat fabrikanten en leveranciers van openbare verlichting en beheerders, adviseurs en ontwerpers van openbare verlichting enige kennis opdoen van de techniek. Dit helpt om de juiste keuzes te maken in beleid, ontwerp en aanschaf.

OVLNL moedigt het kennis nemen van techniek en het kennismaken met andere technische vakdisciplines zoals Verkeer aan. Zodat hiermee meer bekendheid en affiniteit en kennis komt bij de openbare verlichting professional die de keuzes maakt.