Modernista B.V.

Wij adviseren bij het lichtontwerp door het maken van lichtberekeningen en door mee te denken over het meest passende product voor het beoogde effect. Op verzoek leveren wij besteksteksten aan zodat de gewenste specificaties op correcte wijze vastgelegd worden. Is het gewenst om op voorhand zicht te hebben op materialisatie of lichteffect, dan komen wij langs met onze elektrische demobus en verzorgen wij monsters of lichtproeven. Ook nadat een project gerealiseerd is kan een beroep op ons gedaan blijven worden met het oog op het verlenen van service. Producten en onderdelen blijven ook in de toekomst naleverbaar.

Maatwerk
Modernista werkt met flexibele, in Europa producerende leveranciers waar circulariteit hoog in het vaandel staat. Bij vrijwel alle producten zijn aanpassingen in maatvoering, kleur en materialisatie mogelijk. Een goed voorbeeld van maatwerk vormen de lichtmasten op de Floriade in Almere.