Stichting OVLNL

Hét openbare verlichting kennisplatform van Nederland

De Stichting Openbare Verlichting Nederland is opgericht in december 2015, The International Year of Light.

De stichting heeft ten doel het vertegenwoordigen van de gehele sector openbare verlichting richting stakeholders, alsook het organiseren en kwalitatief ontwikkelen van de sector en alles wat daar direct of indirect raakvlak mee heeft en / of daar onderdeel van uit maakt.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het bevorderen, initiëren, uitvoeren van theoretische en praktische onderzoeken; en / of de deelname daaraan;
  • het inbrengen van commentaar en zienswijzen in het belang van haar deelnemers, bij de vaststelling van aanbevelingen, richtlijnen, normen en of regelgeving door derden, alsmede de medewerking aan de voorbereiding daarvan;
  • openbare bekendheid te geven aan de criteria voor openbare verlichting en aan de wijze waarop aan die criteria kan worden voldaan;
  • te publiceren en mee te werken aan relevante publicaties van derden;
  • informatie te verstrekken aan partijen, organisaties en / of personen die hierom vragen;
  • de bevordering en / of verzorging van onderwijs; advisering aan de overheid, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van haar deelnemers;
  • de instelling van commissies voor het uitvoeren van stichting activiteiten;
  • een kennisbank en een (digitale) bibliotheek aan te leggen en bij te houden;
  • het doen, mede en / of zelf organiseren van netwerk- en kennisbijeenkomsten, evenementen en vakbeurzen. de samenwerking met publieke en private organisaties, in binnen en buitenland, die van belang zijn voor de stichting om haar doelen te realiseren;
  • alle overige wettelijke middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de stichting, alsmede andere middelen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.