NODR

NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades in de openbare ruimte. Dit doen wij voor provincies, gemeenten en private partijen. Wij verhalen zowel onvoorziene als opzettelijk aangebrachte schades aan onder meer wegmeubilair, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, groenvoorzieningen en machinale reinigingen. Voor een optimaal resultaat verzorgen wij het gehele traject, van toedrachtonderzoek, aansprakelijkstelling tot de financiële invordering. NODR verhaalt jaarlijks duizenden schades en werkt voor 190 gemeenten en 3 provincies.

Contact

Jacquelien Kok
E. jkok@nodr.nl
T. 0652527657