Sustainder

Sustainder is een jong, innovatief Nederlands bedrijf dat smart lighting en smart city oplossingen levert aan klanten in binnen- en buitenland. Het verbindt de wereld van licht en IoT.

Het begint met licht
We leven in een technologisch snel veranderende wereld. De publieke ruimte 'verslimt' razendsnel en wordt steeds concreter. Nieuwe technologie vormt daarbij de zintuigen, de ogen en oren van de publieke ruimte. We weten nog niet precies hoe het vorm en inhoud gaat krijgen maar de trend is duidelijk en onomkeerbaar. Niet wachten, maar meebewegen is het credo. Onze toekomstvaste oplossingen anticiperen op deze transitie. Met onze hoogwaardige slimme led-armaturen kan zonder grote financiële risico's worden ingespeeld op de nieuwe mogelijkheden.

Het verlichtingsnetwerk vormt voor ons de centrale hub voor de smart city. Een open systeem waar telkens nieuwe applicaties aan worden toegevoegd. In de snel veranderende wereld is het van belang om toekomstvaste oplossingen te bieden. Al onze armaturen zijn daarom modulair opgebouwd en bevatten basis-sensoriek die metingen mogelijk maken van onder andere temperatuur, lichtgevoeligheid en energieverbruik. Daarnaast bieden we verschillende geïntegreerde toepassingen om bijvoorbeeld luchtkwaliteit te monitoren of geluidsmetingen en geavanceerde geluidsherkenning te doen in de openbare ruimte.

Zo bouwen we aan een duurzame, veilige en gezonde samenleving. Daarbij hanteren we de volgende 6 principes, richtlijnen voor onze manier van denken en doen:

1. Be future proof
Het verlichtingsnetwerk is de basis voor de smart city met de lantaarnpaal als vertrekpunt. Onze armaturen zijn dankzij het unieke cassette systeem, connectivity en open architectuur vandaag al gereed voor toekomstige ontwikkelingen.

2. Just do it
Er wordt veel gesproken over slimme verlichting. Wij voegen de daad bij het woord zodat u vandaag al kan beginnen. Met onze eigen kwaliteitsproducten gemaakt in onze eigen fabriek. Dutch design, made in Holland.

3. Be committed
Bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dat zit in ons DNA. Met betrokken mensen en toekomstbestendige producten.

4. Be agile
De maatschappij en techniek veranderen zo snel, dat langlopende masterplannen achterhaald zijn. De nieuwe wereld vraagt om flexibele, snelle partners en toekomstbestendige oplossingen.

5. Partner up
We hebben onze eigen specialistische rol binnen het eco-systeem van smart city ontwikkelingen. Door samenwerking met complementaire partijen behalen we het optimale resultaat.

6. Keep it clean
Openbare verlichting kan naast functioneel ook mooi zijn. En door functies te combineren binnen onze armaturen, strijden we tegen verrommeling van de publieke ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.