NODR

NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades in de openbare ruimte. Voor provincies, gemeenten en commerciële bedrijven als aannemers. Wij verhalen zowel onvoorziene als opzettelijk aangebrachte schades aan onder meer wegmeubilair, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en groenvoorzieningen. Voor een optimaal resultaat verzorgen wij het gehele traject, van toedrachtonderzoek, aansprakelijkstelling tot de financiële invordering. NODR verhaalt jaarlijks duizenden schades en werkt voor 150 gemeenten en 2 provincies.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.