Orange Power Systems

Orange Power Systems: Innovatieve systemen voor het leveren en exploiteren van stroomvoorzieningen in de (semi) openbare ruimte. Zo simpel kan stroomvoorziening zijn.

Onze Topkasten en Grondkasten zijn boven- of ondergronds en beschikbaar in de varianten Intelligent, Slim en Basis. De markt- en evenementenkasten hebben een lange levensduur, een snelle terugverdientijd en kunnen op uw aangeven groene stroom leveren. De kasten worden nieuw geplaatst of bestaande kasten door ons omgebouwd op locaties waar met grote regelmaat stroom wordt afgenomen; alles d.m.v. een modulaire opbouw.

Onze mobiele kasten spelen flexibel in op voorkomende evenementen en bijzondere situaties. De milieubelastende dieselaggregaten behoren daarmee tot het verleden.

Met onze walstroomkasten is het niet meer nodig dat schippers hun motoren laten draaien als stroomvoorziening. Geluids- en stankoverlast en milieubelasting zijn daarmee verleden tijd!

Voor vrachtwagens met gekoelde producten bieden truckerstroomkasten duurzame en geluidsarme uitkomst.

De openbare ruimte aantrekkelijk te krijgen of houden, dit is één van onze doelstellingen. Met de uitrol van steeds meer laadpunten in de buitenruimte, hebben wij een charmante oplossing bedacht om een laadunit aan te brengen in een trottoirpaaltje, het welbekende Amsterdammertje. Een leuk detail is dat de paaltjes met een stadswapen geleverd kunnen worden.

Contact