Modernista

Wij adviseren bij het lichtontwerp door het maken van lichtberekeningen en door mee te denken over het meest passende product voor het beoogde effect. Op verzoek leveren wij besteksteksten aan zodat de gewenste specificaties op correcte wijze vastgelegd worden. Is het gewenst om op voorhand zicht te hebben op materialisatie of lichteffect, dan verzorgen wij monsters of lichtproeven. Ook nadat een project gerealiseerd is kan een beroep op ons gedaan blijven worden met het oog op het verlenen van service.

Maatwerk
Modernista werkt met flexibele, in Europa producerende leveranciers. Bij vrijwel alle producten zijn aanpassingen in maatvoering, kleur en materialisatie mogelijk. Daarnaast zijn het "Rode Loper" armatuur en het armatuur "21e eeuw" mooie voorbeelden van maatwerk. Beide producten zijn geproduceerd op basis van het door de Gemeente Amsterdam aangeleverde ontwerp.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en techniek in de openbare ruimte.